hero-card-zeus-bg

Giới thiệu Hero Card: Zeus

Zeus – The Lord of Heaven “You cannot hide from the eyes in sky.” – “Các ngươi không thể thoát khỏi đôi mắt trên thiên giới.” Thông tin: Tên thật: Zeus Biệt hiệu: Lord of Heaven. Phe tham chiến: Radiant Loại Card: Hero Card…

Giới thiệu Hero Card: Venomancer

Lesale Deathbringer – The Venomancer “No necromancer shall raise what the venomancer puts down.” – “Không có bất cứ kẻ chiêu hồn nào có thể gọi lên được những thứ mà độc sư hạ gục” Thông tin: Tên thật: Lesale Deathbringer Biệt hiệu:…

hero-card-ursa-bg

Giới thiệu Hero Card: Ursa Warrior

Ulfsaar – The Ursa Warrior “It is my spirit that keeps me safe, and not mere armor.” – “Chính tinh thần là thứ bảo vệ cho ta, không chỉ riêng giáp sắt” Tên thật: Ulfsaar Biệt hiệu: Ursa Warrior Phe tham chiến:…

Giới thiệu Hero Card: Sven

Sven – The Rogue Knight “May my enemies share the fate of the Shattered Helm.” – “Mong kẻ thù của ta chia sẻ số phận của Shattered Helm.” Tên thật: Sven Biệt hiệu: Rogue Knight Phe tham chiến: Radiant Loại Card: Hero Card…

hero-card-solar-khan

Giới thiệu Hero Card: Sorla Khan

Sorla Khan – The Oglodi Thông tin: Tên thật: Sorla Khan Biệt hiệu: Oglodi Phe tham chiến: ??? Loại Card: Hero Card Loại màu: Black Card Chỉ số cơ bản: 8 ATK / 0 DEF/ 6 HP Kỹ năng: Warmonger (Continuous effect) – Solar Khan…

hero-card-sniper-bg

Giới thiệu Hero Card: Sniper

Kardel Sharpeye – The Sniper “Now that’s what I call stopping power.” – “Bây giờ đó là những gì tôi gọi là dừng sức mạnh.” Thông tin: Tên thật: Kardel Sharpeye Biệt hiệu: Sniper Phe tham chiến: Radiant Loại Card: Hero Card Loại…

hero-card-rix

Giới thiệu Hero Card: Rix

Rix – The Wolf Man Hybrid Thông tin: Tên thật: Rix Biệt hiệu: Wolf Man Hybrid Phe tham chiến: ??? Loại Card: Hero Card Loại màu: Green Card Chỉ số cơ bản: 3 ATK / 0 DEF/ 7 HP Kỹ năng: Relentless Rebel (Continuous effect) – Hồi sinh…

hero-card-pa-bg

Giới thiệu Hero Card: Phantom Assassin

Mortred – The Phantom Assassin “I’m here to blur the line between life and death.” – “Ta ở đây để xóa mờ đi gianh giới giữa sự sống và cái chết.” Thông tin: Tên thật: Mortred Biệt hiệu: Phantom Assassin Phe tham chiến:…

hero-card-ogre-magi-bg

Giới thiệu Hero Card: Ogre Magi

Aggron Stonebreak – The Ogre Magi “Once is not enough!” – “Một thì chả đủ được!” “It’s just as high as we can count.” – “Đó là thứ cao nhất mà chúng ta có thể đếm đấy.” Thông tin: Tên thật: Aggron Stonebreak…