hero-card-solar-khan

Giới thiệu Hero Card: Sorla Khan

Sorla Khan – The Oglodi Thông tin: Tên thật: Sorla Khan Biệt hiệu: Oglodi Phe tham chiến: ??? Loại Card: Hero Card Loại màu: Black Card Chỉ số cơ bản: 8 ATK / 0 DEF/ 6 HP Kỹ năng: Warmonger (Continuous effect) – Solar Khan…

hero-card-sniper-bg

Giới thiệu Hero Card: Sniper

Kardel Sharpeye – The Sniper “Now that’s what I call stopping power.” – “Bây giờ đó là những gì tôi gọi là dừng sức mạnh.” Thông tin: Tên thật: Kardel Sharpeye Biệt hiệu: Sniper Phe tham chiến: Radiant Loại Card: Hero Card Loại…

hero-card-pa-bg

Giới thiệu Hero Card: Phantom Assassin

Mortred – The Phantom Assassin “I’m here to blur the line between life and death.” – “Ta ở đây để xóa mờ đi gianh giới giữa sự sống và cái chết.” Thông tin: Tên thật: Mortred Biệt hiệu: Phantom Assassin Phe tham chiến:…

hero-card-nec-bg

Giới thiệu Hero Card: Necrophos

Rotund’jere – The Necrophos “Behold the Pope of Pestilence.” – “Hãy diện kiến giáo hoàng của dịch bệnh.” Thông tin: Tên thật: Rotund’jere Biệt hiệu: Necrophos Phe tham chiến: Dire Loại Card: Hero Card Loại màu: Black Card Chỉ số cơ bản:  ???…