hero-card-axe-bg

Giới thiệu Hero Card: Axe

Mogul Khan – The Axe “Axe is all the reinforcement this army needs!” – “Axe là tất cả những gì mà quân đội này cần!” Thông tin: Tên thật: Mogul Khan Biệt hiệu: Axe Phe tham chiến: Dire Loại Card: Hero Card…

Truyện tranh: Axe – Tòa thành cuối cùng (Phần cuối)

Nguồn: Dota2 Quotes

Truyện tranh: Axe – Tòa thành cuối cùng (Phần 1)

Nguồn: Dota2 Quotes