hero-card-ursa-bg

Giới thiệu Hero Card: Ursa Warrior

Ulfsaar – The Ursa Warrior “It is my spirit that keeps me safe, and not mere armor.” – “Chính tinh thần là thứ bảo vệ cho ta, không chỉ riêng giáp sắt” Tên thật: Ulfsaar Biệt hiệu: Ursa Warrior Phe tham chiến:…

Giới thiệu Hero Card: Sven

Sven – The Rogue Knight “May my enemies share the fate of the Shattered Helm.” – “Mong kẻ thù của ta chia sẻ số phận của Shattered Helm.” Tên thật: Sven Biệt hiệu: Rogue Knight Phe tham chiến: Radiant Loại Card: Hero Card…

hero-card-bm-bg

Giới thiệu Hero Card: Beastmaster

Karroch – The Beastmaster “I run with the rabbit and hunt with the hounds.” – “Ta chạy nhanh như thỏ và truy đuổi như những con chó săn.” Thông tin: Tên thật: Karroch Biệt hiệu: Beastmaster Phe tham chiến: Radiant Loại Card: Hero Card…

hero-card-lc-bg

Giới thiệu Hero Card: Legion Commander

Tresdin – The Legion Commander “If they want war, then we shall give it to them!” – “Nếu chúng muốn chiến tranh thì chúng ta sẽ cho chúng điều đó!” Thông tin: Tên thật: Tresdin Biệt hiệu: Legion Commander Phe tham chiến: Radiant…

hero-card-bb-bg

Giới thiệu Hero Card: Bristleback

Rigwarl – The Bristleback “It was a barkeep that got me into this mess. Yeah, I think I’ll pay me a visit when this is done.” – “Là do thằng chủ quán bar làm tao vào cảnh khốn đốn này. Tao thề…

hero-card-axe-bg

Giới thiệu Hero Card: Axe

Mogul Khan – The Axe “Axe is all the reinforcement this army needs!” – “Axe là tất cả những gì mà quân đội này cần!” Thông tin: Tên thật: Mogul Khan Biệt hiệu: Axe Phe tham chiến: Dire Loại Card: Hero Card…