hero-card-rix

Giới thiệu Hero Card: Rix

Rix – The Wolf Man Hybrid Thông tin: Tên thật: Rix Biệt hiệu: Wolf Man Hybrid Phe tham chiến: ??? Loại Card: Hero Card Loại màu: Green Card Chỉ số cơ bản: 3 ATK / 0 DEF/ 7 HP Kỹ năng: Relentless Rebel (Continuous effect) – Hồi sinh…

hero-card-lycan-bg

Giới thiệu Hero Card: Lycan

Banehallow – The Lycan “Wolves need no armor.” – “Những con sói chẳng cần đến áo giáp.” Thông tin: Tên thật: Banehallow Biệt hiệu: Lycan Phe tham chiến: Dire Loại Card: Hero Card Loại màu: Green Card Chỉ số cơ bản: 6 ATK/…

hero-card-dr-bg

Giới thiệu Hero Card: Drow Ranger

Traxex – The Drow Ranger “I walk alone, but the shadows are company enough.” – “Ta rảo bước một mình, với những chiếc bóng đồng hành đã là quá đủ.” Thông tin: Tên thật: Traxex Biệt hiệu: Drow Ranger Phe tham chiến: Dire Loại…

hero-card-adaddon-bg

Giới thiệu Hero Card: Abaddon

Abaddon – The Lord of Avernus “The fog of war is no match for the mist of fate.” – “Sương mù của chiến tranh chả có nghĩa gì so với làn sương của số mệnh.” Thông tin: Tên thật: Abaddon Biệt hiệu: Lord of…