hero-card-zeus-bg

Giới thiệu Hero Card: Zeus

Zeus – The Lord of Heaven “You cannot hide from the eyes in sky.” – “Các ngươi không thể thoát khỏi đôi mắt trên thiên giới.” Thông tin: Tên thật: Zeus Biệt hiệu: Lord of Heaven. Phe tham chiến: Radiant Loại Card: Hero Card…

Giới thiệu Hero Card: Venomancer

Lesale Deathbringer – The Venomancer “No necromancer shall raise what the venomancer puts down.” – “Không có bất cứ kẻ chiêu hồn nào có thể gọi lên được những thứ mà độc sư hạ gục” Thông tin: Tên thật: Lesale Deathbringer Biệt hiệu:…

hero-card-ogre-magi-bg

Giới thiệu Hero Card: Ogre Magi

Aggron Stonebreak – The Ogre Magi “Once is not enough!” – “Một thì chả đủ được!” “It’s just as high as we can count.” – “Đó là thứ cao nhất mà chúng ta có thể đếm đấy.” Thông tin: Tên thật: Aggron Stonebreak…

hero-card-earthshaker-bg

Giới thiệu Hero Card: Earthshaker

Raigor Stonehoof – The Earthshaker “There may be many earths, but there’s only one Earthshaker.” – “Đất có thể có rất nhiều, nhưng chỉ có duy nhất một Earthshaker.” Thông số: Tên thật: Raigor Stonehoof Biệt hiệu: Earthshaker Phe tham chiến: Radiant Loại Card:…

hero-card-luna-bg

Giới thiệu Hero Card: Luna

Luna – The Moon Rider “I was once the scourge of the plains, a terror on the wind. What hope do our enemies think they have?” – “Ta đã từng là một Scourge of the Plains, sự khủng khiếp trên từng…

hero-card-cm-bg

Giới thiệu Hero Card: Crystal Maiden

Rylai – The Crystal Maiden “When Hell freezes over, I’ll start calling it Heaven.” – “Khi mà địa ngục đóng băng hoàn toàn, ta sẽ bắt đầu gọi nó là thiên đàng.” Thông tin: Tên thật: Rylai Biệt hiệu: Crystal Maiden Phe…